Wytyczne dla Klientów dotyczące sposobów przechowywania oraz transportu profili aluminiowych