Odpowiedzialny biznes

Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy częścią społeczności lokalnej, w której staramy się inicjować działania mające na celu jej rozwój.

GK w liczbach

Segment Wyrobów Wyciskanych angażuje się w działalność fundacji korporacyjnej „Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia”, która niesie pomoc podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych. Fundacja postawiła sobie za cel, aby zapewnić tym dzieciom lepszy start w dorosłe życie i realizuje go poprzez umożliwianie im zdobycia wykształcenia i kwalifikacji, podjęcia samodzielnego bytu czy też udziału w wydarzeniach kulturalno-sportowych.

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

SWW uczestniczy też w programie korporacyjnym „Razem z GRUPĄ”, który łączy wolontariat naszych pracowników ze wsparciem finansowym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Przedmiotem tego programu są projekty rekomendowane lub wymyślone i następnie prowadzone przez pracowników Spółki. Zachęca on do podejmowania wspólnych działań o charakterze dobroczynnym na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży. Granty trafiają do szkół, przedszkoli, bibliotek, klubów sportowych, lokalnych stowarzyszeń czy organizacji zajmujących się ratowaniem zdrowia i życia (straż pożarna, pierwsza pomoc).

GK

SWW propaguje również idee wychowania przez sport, wspiera lokalne kluby sportowe, angażuje się w organizację turniejów, sponsoruje imprezy sportowe. Nasi pracownicy oraz podopieczni Fundacji chętnie biorą udział w tych wydarzeniach.

GK

Ponadto Spółka jest partnerem wielu innych przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym organizowanych przez podmioty zewnętrzne, instytucje użyteczności publicznej, fundacje i stowarzyszenia np. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział w Bielsku-Białej, Fundacja Ekologiczna ARKA.

GK

Więcej o wartościach Firmy i jej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.