technologie

Produkcja wlewków

Odlewnia zbudowana z czterech węzłów odlewniczych może wyprodukować do 50 000 ton wlewków rocznie.

GK w liczbach

Odlewnia przystosowana jest do odlewania wlewków o zróżnicowanych składach chemicznych. Cały wsad wytwarzany w naszej odlewni przeznaczamy wyłącznie na własne potrzeby produkcyjne.

Jest to szczególne miejsce w Grupie Kęty - najstarszy wydział produkcyjny całej firmy, początek historii Grupy Kęty i kolebka naszego dorobku w dziedzinie przetwarzania aluminium i jego stopów.

GK