Jakość

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Odgrywa kluczową rolę w rozwoju naszej Firmy.

GK w liczbach

Jesteśmy w pełni przygotowani do przyjmowania zamówień na produkty, których wykonanie wymaga specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej oraz dopełnienia restrykcyjnych procedur jakościowych.

 

Kluczową rolę w naszym rozwoju odgrywa Centrum Badawczo-Rozwojowe, zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

CBR jest nie tylko miejscem, gdzie każdego dnia przeprowadza się setki standardowych badań zwalniających wyroby do dostawy, ale stanowi naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów podejmowanych w spółce. Centrum kontynuuje działania nad wdrożeniem nowych technologii, zastosowaniem nowinek i wynalazków technicznych. W tym obszarze aktywność CBR jest skupiona przede wszystkim na optymalizacji procesów produkcyjnych i polega na testowaniu w warunkach laboratoryjnych nowych parametrów, które powodują poprawę wydajności produkcji i redukcję zużycia energii. Regularnie prowadzi także prace w kierunku poszerzania asortymentu, w szczególności produktów z aplikacją w prestiżowych branżach hi-tech.

GK

Zakres i możliwości przeprowadzanych w CBR badań:

  • analiza składu chemicznego
  • badania wytrzymałościowe
  • badania metalograficzne
  • pomiary przestrzenne na maszynie współrzędnościowej 3D
  • badania ultradźwiękowe wlewków oraz wyrobów gotowych
  • pomiar przewodności elektrycznej
  • badania do branży automotive.
GK

Realizacja wielu projektów w CBR odbywa się we współpracy z cenionymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.